3
آبان
2121
تور آموزشی «‌ مهارت رسانه‌ای » کاشان
06:00 - 21:00
کاشان، خانه تاریخی ملک

گویندگی و اجرا مهارتی است که صرفا برای یک برنامه تلویزیونی یا اجرای یک سمینار و همایش به کار نمی‌اید، بلکه هر لحظه احتمال...